عیـــــــــــــد سعیــــــــــــد قربان بر شمــا خــوبـــــان ، مبــارک...... :

 

 

عید قـــــربــــــــان، یعنى :  فدا کردن همه «  عزیزها  »
در آستان " عزیزترین  "، و گذشتن از همه وابستگى ها
بــــــــه عشــــــــــــق "  مهربان تــــــرین .... ". 
عیــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــا مبـــارک
عیــــــــــد را بهانه کنیم تا به همه کسانی که
 
 
دوستشان داریم ؛ ســــــــــلامـــــــــــــی بکنیــــــــــم ،
 
نــــــــــــام شما در اندیشه و مهرتــــــان در قـلــب
 
مــــــاســــــــــــت .....
 
 
عیـــــــــد  سعید قربان بر شما  خوبان مبارک
/ 0 نظر / 29 بازدید