الــفـبـــــای زنــــــدگـــــــــی...... :

الــفـبــــــــــــــای زنــــــــــــــــــدگــــــــــی ...!

 

 

 

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها...

ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم...

پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات...

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها...

ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها...

ج: جسارت برای ادامه زیستن...

چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه...

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس...

خ: خودداری برای تمرین استقامت...

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ...

‌ذ: ذکر گویی برای اخلاص عمل...

ر: رضایت مندی برای احساس شعف...

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها...

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها...

س: سخاوت برای گشایش کار ها...

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج...

ص: صداقت برای بقای دوستی...

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد...

ط: طاقت برای تحمل شکست...

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف...

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها...

غ: غیرت برای بقای انسانیت...

ف: فداکاری برای قلب های درد مند...

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل...

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق...

گ: گذشت برای پالایش احساس...

ل: لیاقت برای تحقق امید ها...

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک...

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها...

و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی...

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها...

ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک...

با ارزوی بهترین ها برای شما خوبان.......   احـمــــــــــــد

/ 0 نظر / 39 بازدید