با کاروان شعر - تقدیم به شما خوبان :

http://www.idafars.com/userfiles/image/Aramgah-e-hafez_nuit_shiraz.jpg

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست.

با تقدیم احترام مجدد : احمد

/ 1 نظر / 14 بازدید
ز.دریا

دلم حافظ می خواهد....دلم زیارت سر قبرش می خواهد...دلم دیدن حافظ سر خاکش می خواهد...دلم مسافر تو راهم می خواهد...چقدر این عکس قشنگ... وقتی باران میاد حافظ چیه میگه؟