قابل توجه آقایان و خانمها :

*زن ها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می کنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی خورد.

*زن ها مثل پیاز هستند ظاهر  سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشک آدم رو در می آورد.

*زنها مثل سکوت هستند با کوچکترین حرفی میشکنند.*زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف باز هم مرتب رنگ عوض می کنند.

*زن ها مثل الکل هستند دیر بجنبی همشان می پرند.

*زنها مثل عینک دودی هستند با هر دو دنیا را تیره و تار می بینی .

*زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.

*زنها مثل کامپیوتر هستند یک بار خودش را میگیری و یک عمر لوازم جانبی آن را.

* زنها مثل کیک خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه  آدم آویزان می شود ولی کمی بعد دل آدم را میزنند.

*زنها مثل زیر شلواری هستند مردا با هیچکدامشان جرات نمی کنند به بازار بروند.

*زنها مثل توپ هستند تا لگدشان نزنی تکون نمی خورند!!!

*زنها مثل لاستیک سواری هستند کمتر از چهارتا بی فایده است.

*  زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی ساکت اند خوبند.

{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}{#emotions_dlg.e49}قهقهه

/ 1 نظر / 9 بازدید