من واسه داشتن تـــــــــــــو قـــیـــد دنیــــــــا را زدم...... :

چشـمای بسته ی تـــو رو با بوسه بازش میکنم

قلب شکسته ی تــــــــو رو خودم نوازش میکنم

نمیذارم تنگ غــــــــــــــروب دلت بگیره از کسی

تا وقتی من کنارتم به هــر چی میخوای میرسی

خودم بغـــل میگیرمت پر میشم از عطـــــــــر تنت

کاشکی تـــــــــو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت

خودم به جای تــــــــــــو شبا بهونه هاتو میشمرم

جای تــــــــو گریه میکنم جای تـــــو غصه میخورم

هر چی که دوست داری بگـــــــو حرفای قلبتو بزن

دلخوشی هات مال خــــــــــودت درد دلات برای من

من واسه ی داشتن تـــــــــــــــو قید یه دنیا رو زدم

کاشکی ازم چیزی بخوای تا به تــــــــو ،دنیامو بدم...

... احـــــــــــمــدناراحتقلب

/ 0 نظر / 10 بازدید