بـــــــــــــــارانـــــــــــــــی دوســــتـت دارم ..... :


عاشقت نشدم که روزی از عشق خسته شوم.


با تـــــــــــــو عهد نبستم که روزی عهدم را بشکنم.


همسفرت نشدم که روزی رفیق نیمه راهت شــــــوم.


همسنفت نشدم که روزی عطر نفسهایم را از تو دریغ کنم.


و بــا یــــــاد تــــــو زندگی نمیکنم که روزی فـــــراموشت کنم.


با تـــــــو آغـــــــــــاز کردم کـــــــه دیگر بــــه پـــایــــــان نیندیشم.


عاشقت شدم که عاشقانه بــه عشـــــق تـــــــــــــــو زندگی کنم.


با تــــــــــــــو عهد بستم که با تــــــــــــو تــــــا آخرین نفس بمانم.


همسفرت شــــــــدم که تا پایان راه زندگی بـــــــــــــا هم باشیم.


همسفرست شــــــدم که با عطر نفسهایت زنــــــــــده بمانــــــم.


و بـــا یــــادت زندگی میکنم که همانا با یادت زندگی برایم زیباست.


همچنان لحظات زیـبـــــــای بـــــــــــــا تــــــــــــــــــو بودن میگذرد ،


از آغاز تــا بــــه امروز عـــــاشقانـه با تــــو مانده ام ای همسفر من

در جاده هـــــــــــــــای نفسگــــیر زنــدگــــــــــی.....


اگر در کنار مــــــــن نباشی ، بــا یـــــادت زندگی میکنم ،


آن لحظه نیز که در کنارمی ، با گرمی دستهایت و نگاه به

آن چشـمـــــــــان زیباســــــــــت  ؛ کــــــه  زنـــــــده ام.


ای همنفس من بدون تـــــــو این زندگی بی نفس است ،


عاشق شدن برایم هوس است و مطمئن باش این دنیا برایم قفس است.


با تــــــــــــو آغاز کرده ام که عاشقانه در دشت عشق طلوع کنم ،

طلوعـــــــــــــی که با تـــــــــــــــــو غــــروبـــی را نخواهد داشت.


و همچنان لحظات زیبای با تو بودن میگذرد ، لحظه هایی سرشار از

 عشق و محبت. با تو بودن را میخواهم نه برای فرداهای بی تو بودن.


با تـــــــــــو بودن را میخواهم برای فرداهای در کنار تــــــــــــو بودن.


با تـــــــــــو بودن را میخواهم برای فرداهای عاشقانه تـــــر از امروز.


پس ای عزیز راه دورم  ، بــــــــــــا من باش ،

در کنارم باش و تا ابـــــــد همسفرم بـــــــاش.

 

 

بارانییییییییییییییییی دوستت دارم..... /  احــــــــــــــــمــد

 


 

/ 0 نظر / 30 بازدید