دوستت دارم یــــــــــــه عــــــــالـــمـــــــــــــه..... :

آنقــــــــــــــــدر در گفتن یک حــرف حاشیه رفتم

و به جای نـــــــــــــوشتن تنها یک کــلـــــــــــمه

گوشه دفتر خاطراتت شعرهای حاشیه ای نوشتم

تا عاقبت در حاشیه چشمــــــــــانت افتــــــــــادم

حال که حاشیه نشینی را تجربه  مـــــــــــی کنم 

بگذار یک حرف حــاشیه ای دیگـــــــــــــــــر بزنم:
بــــــــــــــــــــارانــــــــــــــی
دوســــــــــــــــــتت دارم...قلبماچ
 
 ...احـــــمـــــد
/ 0 نظر / 7 بازدید