هرگز نمی توانم ، فراموشت کنم ای مهربان ..... :

باید فراموشت کنـــــــــــم
 چندیست تمرین مـــــــی کنم
 من می توانم ! می شود ! ، آرام تلقین می کنم
حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ….تا بعد، بهتر می شود ….
فکری برای این دلِ آرام غمگیــــــــــن مـــــی کنم
من می پذیرم رفته ای  و بر نمی گردی همین !
خود را برای درک این ، صـــــد بار تحسین می کنم
کم کم ز یادم می روی ،  این روزگار و رسم اوست !
 این جمله را با تلخی اش ، صــــــد بار تضمین میکنم.
البته بـــــــــــاید معترف شـــــــــــــــوم که :
 نه نه ، هرگز نمی توانم تــــــــــــــــــــو را فراموش کنم.... 
 
..... احــــــمـــــــــــــــد 
/ 0 نظر / 6 بازدید