صــــــفـای گــــــــــــل ســـــــــــرخ ...... :

تـــقـــدیــــــم به شما خوبان.... :
من به دنبال کسی میگردم که دلش چون یاس است

چشمهـــــایش بـــــــــه صفای گل سرخ
دستهــــــــــــایش پلی از احساس استمن به دنبال کسی میگردم که سرانجام نگاهش آبیست


سـیـنـــــــه اش داغ شــقــــــــایــــــق دارد
آسمــــــــــــان دل او مهتـــــــــابیـســــــت


من به دنبال کسی میگردم در غروب چشمهای غم زده


در حـــــــریــــــــر خـــــــاطرات کودکی
در سکــــــــــــوت سربــــــی ماتم زده


من به دنبال کسی میگردم در غروب غربت آیینه ها


در طـلســــــــم غصه هـــــــای شاپرک
در تمــــــــــــام عقــــده هـــا و کینه ها


من به دنبال کسی میگردم عاشق بال کبوتر باشد

دستهای او چنان پــــــروانـــــــه ای
روی گلهــــــــــــای معطر بــاشـــد


من به دنبال کسی میگردم موج در دریای عمرش بی قرار


اشکهــــــــا در چشم او چــــــــون آیینه
عشـــــــــــق او تنها عبــــــــور از انتظار


من بـــــه دنبال کسی میگردم پاک و شفاف و زلال


چشــــــــم هـــــــــایـــش منتظـــــر
چــــــون پرستوهای عـاشق با دو بال.....AHMAD
/ 0 نظر / 29 بازدید