لبخنـــدی نـــــــــــــــــو / تقدیـــــــم بـــــــــــه او :

بــــــرای لبخنــدی نــــــــــــــــــــو...

بار ها و بارها نوشتم ،

و باز هم می نویسم برای تـــــــــــو،

بـــــــــــــــــــــرای

لبخندی نـــــــــــــــو ...

گلواژه های عاشقانه فراوانند

و هر روز در میان کوچه و بازار ،پسرکان و دخترکان به ارزانی آن را بر زبان می آورند

خطاب به آنان که کمتر بهره ای از موهبت عشق را ادراک کردند.

و من امروز در میان شوق حیرت افزای دلم به سوی تــــــــــــــو...

نمی دانم از میان این همه کلمه های  عاشقانه کــــــــدام را برگزینم

که : شایسته تــــــو  و عشق پاک تـــو باشد

و بتواند ساکن حریم دل من را لحظه ای کوتاه تا تنگنای زبان و بیان آورد

و سکوت دل را با صدای گــــلو در هم آمــــــــــــــــــــیزد....

کدام کلام می تواند تنها بخشی کوچک از احساس درون را بنمایاند؟!!

واژه های عاشقانه را بسیار دوست دارم

اما در برابر عشق به : تـــــو ، حقیر و نــــــــاچیزنـــــــــــــــد

پس بگذار امروز هم در کویر واژه ها گم نشوم و در جنگل ســـــــــــــــــبز سکوت به تـــــــــــــــــــو فکر کنم...

ای مهربان تریییییییینم....

و روزم را با تــــــــو و یــــــــــاد تــــــــــــــــو سپری نمـــــــــــــایم

بگذار تــــــــــــو آوای دل من را بخوانی

 که از هزار هزار واژه عاشقی گویاتر است

بگذار از نزدیک ترین جایگاه قـلـــــــبم ،

تـــــــــــــــــــــــــــــو را لمس نمایم

بار ها و بارها نوشتم

و باز هم می نویسم که:  بخوانی تا بدانی

در زندگی ام فقط تــــــــــــــــو را دارم و شده ای دل خوشـــــــــــیم

و تنها چیزی که سرکشی ام را آرامش

 می بخشد فقط  تــــــــــــــویی...

عــــــــاشقـــــــــــــانه دوستت دارم .../

اردتمـــــند : احـمـــــــــــد

/ 0 نظر / 12 بازدید