دل ارام را بی تاب میکنی ... ای عشـــــــــــــــق :

دل آرام را ،   بـــــــــــــی ‌تـــــــــــــــــاب میکنی

دل بــــــــــــــــــــی ‌تــــــــــــاب را ،  آرام

اِی عشــــــــــــــــــــــــــــــق
آخــــــــــرش نگفتی تـــــــو ...

دردی یــــــا درمــــــــان...؟؟؟!

 
 ..... احـــــــــــمـــــــــــــــــــــد
/ 0 نظر / 8 بازدید