دنــــــــــــــــــــیـــــای مــــنــــی..... :

  تـــــــــــــــقـــدیــــــــــــــم به شما دوست خوبم :

نمیـــــــدانــــــــــم ؛

تــــــــــــــــو درنگاهم هستی

یا من در تــــــــــــــــــو پنهان شده ام

همه جا ؛ تــــو هستی و همه دنیای منی....

پاییز نگاهت :

رنگ آرزو هایم را عوض کرد ؛

من ماندم و خیال تـــــــو

در آغوش سرما زده خورشید

وقتی همه تــــــو با اولین نسیم

از همه من رخت بر بست....

....احــــــــــــــمــــد

/ 0 نظر / 8 بازدید