دلــــــم منتظــر حضور تــــــــــــــو ست..... :

 

من عاشقی رها شده ز  مسلخ صداقتم

رد نگاه عاشقم گم  شده از نگاه تـــــــــو                         

  گو که بیا به سوی من ؛  تشنه این اطاعتم

من از تبار آسمان  تکلمی شنیده ام

تکلمی که گفته من مومن بی عبادتم

ره به نگاه خامشت دیده ی من نمی برد

 گرچه برای  خاکیان مخزنی از کرامتم

قاصد ناله نامه ای  از دل من به لب رساند

لاجرم عاشقانه من راوی این روایتم

خنده زلب مران که  گل به خنده شهره می شود

 غصه مخور نگین من که گریه گشته عادتم

سر به سرای سادگی نهاده روح من ولی

 تیغ تو بود و خشم تو هیچ مکن ملامتم

کاش کنی نظر به من کاش شوی نگار من

 قسم به آسمان که من لایق این سعادتم

صفحه ی شطرنج دلم منتظر حضور توست

 پیاده ی پیـــــاده من ، منتظر رقابتم

محبت از جنون رها دهد به عاشقان صلا

 من عاشقی رها شده ز مسلخ صداقتم.....

/ 0 نظر / 24 بازدید