غزلی زیبا تقدیم به شما دوستان خـــــــــوبـــم :

«گفتا که میبوسم تـــــــو را »

گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم

گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم

گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آیـــــــــــد ز در
گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم

گفتا که تلخی های می ،  گر نا گوار افتد مرا

گفتم که با نـــــــوش لبم ، آنرا گوارا می کنم

گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام

گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم

گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند

گفتم که با یغما گران باری مــــدارا می کنم

گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم

گفتم که ارزانتر از این من با تـــو سودا می کنم

گفتا اگر از کوی خود روزی تـــــو را گفتم برو

گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم

سیمین بهبهانی./

همشه شاد و سرفراز باشیـــــــــد....احمــــــــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید