ما و مظلومیت حسین ( علیه السلام ) :

سلام بر صحـــــــــــرای نیزه شکسته‌ها!
سلام بر لب‌هــــــــــــــای تشنه و تکیده!
سلام بر پاهــــــــای تاول بســــــــــــــته!
سلام بر صحرای اتفاقات تلخ و جان‌گــداز!
سلام بر مشک‌های پاره پاره و علم‌های افتاده!
سلام بر کاروانی که حرامیان، غارتش کـــــردند!
سلام بر خیمه‌نشین‌هایی که آتش بر خیمه‌هایشان زدند و گوش‌هایشان را برای چپاول گوشواره‌ها پــــــــــــاره کردند!
سلام بر دست‌هایی که اسیر زنجیر اسارت شدند!
سلام بر بلندای تلّی که فریاد زینب  ( س ) گوش تاریخ رسانـد
سلام بر لب‌هایی که فقط شش ماه، لذُّت لبخند را چشیده بـــــــــــــــــــــــــود .... !
سلام بر لب‌هایی که فقط سه سال از تولّد شکوفایی‌اش می‌گذشت و زخمی و تاولناک، زیر شلّاق خورشید، سوخت!
سلام بر پاهایی که عریان، روی زمین‌های داغ برهوت، راه مــــــــــــــــی‌پیمود .... !
سـلام برچشم هایی که سراسیمه ونگران بدنبال گمشده

 خـــــــــــــود مـــــی‌گشت!
***
عاشورا، خودش را به دشت رسانده است و ظهر تاریخی خود را در دشت پرخون پاشیده است؛ نه غوغایی است     نـــــه هیاهویــــــــــــی.....
نه اسب‌ها سم بر سنگ‌ها می‌کوبند و نه تیرهای سه شعبه، حلق‌ها را نشانه می‌روند.
فقط پشته‌پشته کشته است که روی هم افتاده‌اند و تلّی از بدن‌هایی بی‌جان را ساخته‌اند.
گویی که باران خون بر این بیابان باریده باشد!
گویی این‌که زمان به آخر رسیده باشد و سکوتی مرگبار، زندگان را فراگرفته است!
از زیر سنگ‌ها خون می‌جوشد و از زیر سمّ اسب‌ها، لباس‌های پاره پاره بر زمین مـــــــــــــی‌افتد.
خورشید، سرخ سرخ، مبهوت می‌تابد و این اتفاق را باور نــــــــــــــــــدارد.
بادهای بادیه بر نعش‌های بی‌شمار می‌گذرد و بر روی زخم‌ها، گرد و غبار می‌پاشد.
تاریخ در حنجره‌‌ی این برهوت زانو مـــــی‌زند.
کربلایی دیگر باید تا این کربلا به ثمر بنشیند.
و زینــــــــب ( س ) می‌ایستد و علم افتاده‌ی انقلاب خون را بر شانه‌های خسته مـــــــــــــــــــــی‌کشـــد.
او باید بر شهرها بگذرد و حقیقت را فریاد بزند.
او باید خشم خود را بر نطق‌های آتشین بریزد.
او باید وادی به وادی، وام‌دار کربلا باشد....

سلام بر سالار شهیدان (ع) و اصحاب مهربانش

سلام بر ام المصائب زینب کـبرا   ( س )

سلام بر محرم سلام بر بزرگ مرد غیرت و مردانگی و  وفا

 سلام بر عــــــــــــاشـــــــــــورا

 سلام بر همه عاشقان ابا عبدالله الحسین ( ع )

التماس دعا    /  ..... احمـــــــــــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید