دوست خــــــوب ؛ چــه کســـی اســـــــت :

دوست خوب کسی است که :
1_به ما کمک می کند با خودمان مهربان تر باشیم. گاهی اوقات به هر دلیلی از دست خود دلگیر هستیم به حدی که شاید از دیدن تصویر خود در آینه بدمان بیاید و خود را سرزنش کنیم. در چنین شرایطی دوست خوب می‌تواند نظر ما را تغییر داده و باعث دلگرمی و آرامش ما بشود. سعی می کند به یک روشی حال ما را خوب و عوض کند. اعتماد به نفس ما را بالا می‌برد. 

2_دوست خوب اشتباهات ما را گوشزد کرده اما نه به منظور مچ گیری یا کینه توزی، بلکه از روی خیرخواهی خطای ما را بیان می کند. اینطور صداقتی سبب شکل گیری دوستی‌های واقعی می گردد. افراد قابل اعتماد و صادق بهترین دوست برای ما می‌باشند. 

3_دوست خوب همه ی هوش و حواسش به لحظه ی باهم بودن یکدیگر است، طوری که احساس کنیم بودنش در زندگی مان یک اصل حیاتی است و وقتی باهم هستیم فکرمان فقط و فقط همانجا باشد حتی گوشی‌های همراهمان را جمع کنیم. 

4_شنونده خوبی است و موقع درد ودل کردن با گوش و جان حواسش به حرف‌های ماست و بهترین راه و روش را به ما پیشنهاد می کند.
دوست خوب ما چه کسی است؟

5_در سختی‌ها، ناخوشی‌ها، موفقیت‌ها، خوشی‌ها، شکست‌ها و در تمام تجربه‌های زندگی شریک احساسات مان می‌باشد. 

6_هنگامی که تحت فشار روانی هستیم درک مان می کند و می‌تواند کمک مان کند تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم. حضور یک دوست خوب در چنین شرایطی حسابی آرامبخش است. 

7_از دستاوردها و موفقیت‌های ما خرسند و شاد می‌شود و کمک می کند که هیچ وقت به خاطر داشته‌هایمان دچار غرور نشویم. 

8_با گذشت است و هیچ گاه قضاوت عجولانه و نادرست نمی کند. 

9_هیچ وقت اجازه نمی دهد مشغله‌های زندگی روی روابط دوستی مان تاثیر بگذارد و باز هم برای باهم بودن مان وقت دارد حتی شده با یک تلفن زدن یادی از ما می کند.

 

/ 0 نظر / 188 بازدید