وصــــــــــــــال یــــــــــــــار غــایـــب .... :

عشق گاهی از دوری بهتر است

عاشقم کرده ، ولی صبوری بهتر است

توی قرآن خــــوانده ام ؛ یعقــــوب یادم داده است

دلبرت وقتی کنارت نیست  ؛ کــوری بهتر است

..... احــــــمــــــــــــــــــــــــــد
/ 0 نظر / 10 بازدید