عشق ... :

خزان ارزوها :

در تلاطم تپشهای قلبم تو را دیدم که چه زیبا بودی در فراسوی تو را یافتم و آنگاه با تمام وجودم زندگی را لمس کردم . ای دریای بی کران هستی در سایه سار مهربانیت گلی کوچک بودم و امروز در سایه چشمانت درختی هستم پر از میوه ی عشق

عشق مانند گلی زیباست , گلی که نمی توان دید با وجود این , عطر دل انگیزش باغ مرا سرایی شگفت انگیز می کند.

love is a beautiful flower tat cannot be touched but it's fragrance nonetheless makes my garden a wonder ful place

مسیح (ع) نیامد تا عشق را به تنهایی تفسیر کند, بلکه آمد عشق را به اثبات برساند.

Jesus did not come simply to explain love he came to demonstrate it

عشق کور نیست . عشق بیشتر از هر نگاهی قادر است هدف و توانایی را در وجودمان هست مشاهده کند .

Love is not blind ; love sees a great deal more than the actual. love sees the ideal the potential

آن کس که دیگری را دوست ندارد خدا را نمی شناسد زیرا او خود عشق است.

Whoever does not love does not khnow god because god is a love

وازها ی صمیمانه به سرعت و به سادگی بیان می شوند, اما پزواک آنها همواره باقی می ماند.

Friendly words can be quick and easy to say but their echoes go on forever

معنی عشق این نیست که تنها نیازمند عشق خداییم بلکه باید به خود بیاورانیم که همه ی ما گرفتار عشق اوییم.

The root of love is not the will to love but the faith that one is loved by god

در فرهنگ های لغت به دنبال آن نگردیم. بلکه از تپه ای جویا شویم که مسیح (ع)  را بر آن به صلیب کشیدند.

/ 2 نظر / 9 بازدید
niloofar 754

اگر تنهاترين تنهاها شوم باز خداهست . اوجانشين همه نداشتن هاست نفرينها و آفرينها بي ثمراست . اگر تمامي خلق گرگهاي هار شوند و از آسمان هول و کينه برسرم بارد تو مهربان جاودان آسيب ناپذير من هستي...

سرو ناز

اگر تنهاترين تنهاها شوم باز خداهست . اوجانشين همه نداشتن هاست نفرينها و آفرينها بي ثمراست . اگر تمامي خلق گرگهاي هار شوند و از آسمان هول و کينه برسرم بارد تو مهربان جاودان آسيب ناپذير من هستي... [گل]