بهار زیبای طبیعت و نوروز باستانی بر شما خــوبــــــــان مبارکباد...... :

 

باز هفت سین سرور
                                ماهی و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب
                                نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید
                                 آرزوهای سپید
بـــاز لیلای بهـــــار
                                 باز مجنونی بید
باز هم رنگین کمان
                                 باز باران بهار
باز گل مست غرور
                                 باز بلبل نغمه خوان
بــــاز رقص دود عود
                                 باز اسفند و گلاب
بــــــاز تکرار دعــــا
                                  یا مقلب القلوب
یا مدبر النهار
                                 حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست
                                  باز نـــــــــوروز سعید
باز هم سال جدیـــــد
                                  باز هم لاله عشـــــــق
خنـــده و بیم و امـیــــــــــــد......

 


 

 

عاشقان عیدتــــان مبارک بـــــــاد

 

ارادتمند شما خوبان  : احمــــد 

/ 0 نظر / 32 بازدید