مــــاجرای زندگی.... / با صدایی سبز میخوانم تــــــو را :

گوش کن...!!

دریا صدایت میزند!

هر چه نا پیدا صدایت می زند!

جنگل خاموش میـــــداند تــــــو را.

با صدایی سبز می خواند تــــــــو را.

آتشی در جان تـــــــــــوست.

قمری تنها پی دستان توست.

پیله ی پروانه از دنیا جداست.

زندگـی یک مقصد بی انتهاست.

هیچ جایی انتهای راه نیست!
این تمامش ماجرای زندگیـــست...!!

 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید