دلنوشته ای زیبا برای همه زیبا صفتان عـــــــاشق :

گوشه ی یه کتاب قدیمی نوشته بــــود:

زندگی چرخ و فلکه...همیشه بالا نیستیم...
 
همیــــــــــــــــــــشه پایینم نخواهیم بــــــود...

جمله ی قشنگی بـــــود برای تحمل روزهای
سخت "پائین چرخ و فلک زندگی بودن"...


خدا کنه مسئول چرخ و فلک زود تر چرخش رو
 
شروع کنه... این پائین بد جوری قلبــــــــم می گیره...


 
 
 .....احــــمــــــــــد
/ 0 نظر / 9 بازدید