حلول ماه خدا . ماه خوبی ها . ماه دوری از پلشتی ها ؛ رمضان الکریم مبارک...:

سلام بر رمضان ، مــاه خوب خدا :

 

ماه رمضان می آید و من عاشقانه به استقبالش

می روم و شاید هم او به استقبال من می آید.

و پرده هایی که بر پنجره وجودم کشیده ام را کنار می زند تا بیش از این در کنج تاریکی ها و ظلمت های نفسم حبس نشوم و چه زیبا با پرتوِ نورش دستی به سر و صورتم می کشد.

چنان که نور آن  اطرافم را نیز روشن می کند.پس دست به کار می شوم و هر چه گردو غبار و تار عنکبوت و آشغال ریزه بر دلم نشسته پاک می کنم، تا دلم از موانع پاک شود و این بار، روان تر زلالِ وجودش در من جریان پیدا کند.وبا هستی اش هست پیدا کنم.

یا ربّ تا زمانی که ظرفم را رو به تو نکنم جز گوشت و

پوست و استخوان چیزی نمی بینم که فقط اندک زمانی

می ماند...

ولی وقتی دیدگانم به افق نور تو روشن می شود.

به فراتر از این می اندیشم. به این که در با تو بودن

هرگز فنایی نیست .....

 

 

 

 یـــــا ربّ العالمین.‌‌‌....

التماس دعای خیر..... احــمـــــد 


/ 0 نظر / 73 بازدید