مفهوم دوست ، تقــــــدیم به شمــــا دوســتان خوبـــــــــــــم :

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی تـــــــــــــوی زندگیت کم باشه

ـ دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که می گی و
خیالت راحته که ازش ،  هیچ سوء تعبیری نمـــــــــــــــــــی شه
 
ـ دوست یعنی یه دل اضافه داشتن ، برای اینکه بدونی هر بار دلت
 می گیره یه دل دیــــــگه هم دلتنگ غمت می شــــــــــــــــــــــه
 
ـ دوست یعنی وقت اضافه ... یعنی تـــــــــــــــــــــــــــــــــو همیشه
عــــــزیــــــــــــــــزی حتی تــــــــــــــــــــــــــــــــوی وقت اضافه....
 
ـ دوست یعنی تنهایی هامو می سپرم دست تـــــــــــــــــــــــــــــو چون
شـــــــــــــک ندارم    مــــــــــــــــــــــــــــــی فهمیش ...      
 
ـ دوست یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تــــــــــــــــو ...اما بدون شــمــــارش و حســــــــــــاب و کــتـــــــــــــــاب
 
ـ دوست یعنی من از بودنت سربلندم ، نه سر به زیر و شرمنده ، بخدا  من که
از داشتن دوستان خوبییییییییییی مثل شما ها افتخار میکنم...../
 
شـــــــــــاد شـــــــــاد شـــــــــاد باشـــــــــــــــید....- ایام بکام

ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم ولی ادعا می کنم که
لحظاتی که به یادشون نیستم هم ، دوستشون دارم...../ احمــــــــــــــد
/ 0 نظر / 9 بازدید