یــــــــــــار بــــا مـــا بــــــــی وفــایــی مـــــی کند .... :

یار با ما بی وفایی میکند -----    بی گناه از من جدایی میکند  
یار با ما بی وفایی میکند -----    بی  جهت از من جدایی میکند

شمع جانم را بکشت آن بی وفا ----- جای دیگر روشنایی میکند

میکند با خویش خود بیگانگی ----- با غریبان آشنایی میکند

جو فروش است آن نگار سنگدل ----- با من او گندم نمایی میکند

یار من اوباش و قلاش است و رند ----- برمن او خود پارسایی میکند

ای مسلمانان بفریادم رسید -----     کان فلانی بی وفایی میکند

کشتی عمرم شکستست از غمش ----- ازمن مسکین جدایی میکند

آنچه با من میکند اندر زمان -----        آفت دور سمایی میکند.....        احـــمـــــــد

پ.ن : دلم بـــــــــد جور گرفته ، چندروز نمیام....

/ 0 نظر / 13 بازدید