برای تمام مهربـــــــــانـــــی هـــایـــــــت..... :

 

   

به قلبم لینک شده ای مهربان

لــینک کرده ام... تمام مهربانی هایت را... نه در وبلاگم!

  تمام مهربانــــــــــی هایت را به قلبم لینک کرده ام...

قلبی  که روزگاریست به روزش نکرده ام...

به خاطر تـــــــــــــــو مــــــــــــی تپد...

 قلبم به روز نیست، اما یادت نرود که هنوز هست...

که هنوز قسمت کامنت هایش فعال است...و...

می پذیرد، هر کامنتی که بگـــــــــذاری را...

فقط یادت نرود قــــــلـبـــــــــــم را .....!

..... احـــمـــــــــــــد

/ 0 نظر / 18 بازدید