حد اقل خودمان با خودمان رو راست باشیم ، و همراه....... : 

     بــــا خــــــــودتـــان خوب تــا کنید :

با خودتان که خوب تا نکنید   ؛  روزگار شما را تا میکند  

 و می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛

به یک مقصد نامعلوم

خودت به جان خودت بیفت ، خودت خودت را بساز  

              خودت مواظب خودت باش

وگرنه دیگران به تـــــــو هر شکلی که دلشان بخواهد  مـــــــی‌دهنـــــد. .....

/ 0 نظر / 44 بازدید