بـــــــــــــــرای دلـــــــــــم :

خسته ام از تــــــو نوشتن...!
 
کمی از خـــــــــــــود
 
می نویســـــــــم ؛
 
این منم کــــــــــه :
 
...دوستت دارم...!
 
 
 ..... احــــــــــــــــــمــــد
/ 0 نظر / 6 بازدید