کلمات زیبا تقدیم به شما خوبان :

عمیق ترین کلمه "عشق" است ... به آن ارج بنه.

بی رحم ترین کلمه "تنفر" است ... از بین ببرش.

سرکش ترین کلمه "هوس" است ... بآ آن بازی نکن.

خود خواهانه ترین کلمه "من" است ... از ان حذر کن.

ناپایدارترین کلمه "خشم" است ... ان را فرو ببر.

بازدارترین کلمه "ترس" است ... با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه "کار" است ... به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه "طمع" است ... آن را بکش.

سازنده ترین کلمه "صبر" است ... برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه "امید" است ... به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه "حسرت" است ... آن را نخور.

تواناترین کلمه "دانش" است ... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه "پشتکار" است ... آن را داشته باش.

 سمی ترین کلمه "غرور" است ... بشکنش.

سست ترین کلمه "شانس" است ... به امید آن نباش.

شایع ترین کلمه "شهرت" است ... دنبالش نرو.

لطیف ترین کلمه "لبخند" است ... آن را حفظ کن.

 حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت" است ... از آن فاصله بگیر.

ضروری ترین کلمه "تفاهم" است ... آن را ایجاد کن.

سالم ترین کلمه "سلامتی" است ... به آن اهمیت بده.

اصلی ترین کلمه "اطمینان" است ... به آن اعتماد کن.

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است ... مراقب آن باش.

دوستانه ترین کلمه "رفاقت" است ... از آن سوءاستفاده نکن.

 زیباترین کلمه "راستی" است ... با ان روراست باش.

زشت ترین کلمه "دورویی" است ... یک رنگ باش.

ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است ... دوست داری با تو چنین کنند؟

موقرترین کلمه "احترام" است ... برایش ارزش قایل شو.

آرام ترین کلمه "آرامش" است ... به آن برس.

عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است ... حواست را جمع کن.

دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است ... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

 سخت ترین کلمه "غیرممکن" است ... وجود ندارد.

مخرب ترین کلمه "شتابزدگی" است ... مواظب پلهای پشت سرت باش.

تاریک ترین کلمه "نادانی" است ... آن را با نور علم روشن کن.

کشنده ترین کلمه "اضطراب" است ... آن را نادیده بگیر.

صبورترین کلمه "انتظار" است ... منتظرش باش.

بی ارزش ترین کلمه "انتقام" است ... بگذاروبگذر.

ارزشمندترین کلمه "بخشش" است ... سعی خود را بکن.

قشنگ ترین کلمه "خوشروئی" است ... راز زیبائی در آن نهفته است.

تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است ... اصلا سخت نیست.

رساترین کلمه "وفاداری" است ... سر عهدت بمان.

تنهاترین کلمه "گوشه گیری" است ... بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.

محرک ترین کلمه "هدفمندی" است ... زندگی بدون هدف روی آب است. و هدفمندترین کلمه "موفقیت" است ... پس پیش به سوی آن .../شاد شاد باشید- احمد

/ 79 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
melena

shalamm mesi ke miyay webam sar mizanio nazar midiii bazam bia sar bezan khosh hal misham

melena

░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥

melena

░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥

melena

░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥ ░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥░▒▓▒▒▀▄▀▄♥

پاییزه

ممنون که اومدی عسیسم دوووووووووووستت دارم[دلشکسته]

رها ازادی

سلام اون وب رو حذف کردم وب جدیدم اینه شبت بخیر

باغ فیروزه

سلام بنفشه هستم از وبلاگ عاشقانه ها این آدرس جدیدمه و توش فقط از دلنوشته های خودم پیدا می شه دوست داشتی خوشحال می شم بیای و بخونی[گل]

باغ فیروزه

راستی بابت پست جامعی که گذاشتی ممنونم با اجازه شر می کنم

علیرضا ساقی

با سلام وتبریک پیشا پیش سال نو مطالب جالبی گذاشتی اگه دوست داشتی منتظر نگاههایت هستم

ما می توانیم

سلام وبلاگ شما خوبی دارید مخصوصا راجب نوروز عالی نوشتید