ورود بــه بهتریــــن ماه خـــدا ، بــهـــــــــــار دلـهــــــا ، مبــارک :


هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.

با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم ...

مــــاه رمضان بر شما خوبان  مبارکــــــــــــــبــاد

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان، بهترین ماه ها، ماه میهمانی خدا،

ماه خوبی ها، ماه شب های قدر، ماه دعا ونیایش ،

ماه رحمت و آمرزش و ماه خیر و برکت است.حلول ماه مبارک

رمضان، به راستی که خبر از گشایش درهای بهشت به روی

آدمیان دارد.

ماه تزکیه، ماه خودسازی، ماه از خویش تا خدا رفتن،

ماه پرواز با دوبال قنوت از زمین تا ملکوت و شکوفایی

غنچه های معنویت در سکوت سبز روزه داران و در

حیرت ارغوانی سالکان کوی دوست.

همیشه دلشاد و سرافراز و سر شار از معنویت باشید....


التماس دعــــــــــــــــــــا..... ؛  احــــــــــــــمـــــد

/ 0 نظر / 27 بازدید