برای دلـــــــــــــــــــم..../ مستانه شو مستانه ام :

 مهربووووونم :  در آرزوهـــــایت مــــرا جا کن....
چون من در زیباترین دعـــــــاهایم تو را به یـاد دارم ... !
 
 
 
.....احــــــــــــــــــــمــــــــــــد
/ 0 نظر / 6 بازدید