/ 4 نظر / 9 بازدید
طلوع آدینه

رفتي از ديده،دلم هيچ کجا بند نشد همه بودنند ولي کس به تو مانند نشد گرچه در دشت نگاهم اثری از تو نماند ياد تو ،پاک ز يادم، به خداوند نشد شبم از سوز ستاره به ستوه آمده بود ماهم آن شب بکجا رفت که پابند نشد[گل][گل][گل]

طاهره

در یک جمله . عالی بود

پرویز

توسرونازی............ تونازه نازی دوست دارمن ........ که خیلی نازی یک دنیا ممنون ازاینکه دوباره بهم سرزدی

ستاره

بزرگترین تمایز ما ادما با سایر موجودات زنده هم همین غم لا مصبه