برای مستانه دلم :

یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت 
دیــوانـه ای بـه دام جـنــونـم کشیـد و رفت 

یک آسمـان ستـاره ی آتـش گـرفـتـه را 
بـر التـهـاب سـرد قـرونـم کشیـد و رفت 

من در سکوت و بغض و شکایت زسرنوشت 
خـطـی بـه روی بـخت نـگونـم کشید و رفت 

تـا از خـیـال گـنـگِ رهـایــی ، رهـاشــوم 
بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت 

شاید به پـاس حرمتِ ویرانـه های عـــشـــق 
مرهم به زخم فاجعـه گونـم کشید و رفت 

دیـگــر اسیــر آن مـنِ بـیـگانــه نیـستـم 
از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت....

 
 .... احـــــــــــــــمـد تــــــــــــــو
/ 0 نظر / 5 بازدید