مستانـــــــــــــه ام مستانه شو مستانه شـــــــــــــــــــو...... :

از " تـــو " دلـگیـــر نیستَــــم . . . 

اَز دلـَــم دلـگیــــــــــــــــــــــــــــــــــرَم !

کــــه نَبــــودَنـتــــ را صَبــــورانــــه تحمـــــل کــــــــــــــــــــرد تا عاقبت . . . 

بـی هیـــچ شِـکــــوه ای ...!!!  دیدی من مطمئن بودم و همیشه میگفتم.....
 
 
  ممنونتمممممممممممممم.....   احـــــمــــــــــــــــــــد
/ 0 نظر / 4 بازدید