/ 49 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا گلی

[گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ] [خجالت]

مرضیه

نمي دانم چرا امشب واژه هايم خيس شده اند مثل آسماني که امشب مي بارد.... و اينک باران بر لبه ي پنجره ي احساسم مي نشيند و چشمانم را نوازش مي دهد تا شايد از لحظه هاي دلتنگي گذر کنم

مرضیه

سلام خوب من .... با قصه پينوكيو آپم.... بهم سر بزن و اين داستان رو دوباره بخون تو پست بعدي مي خوام از ‏اين داستان كلي نتيجه گيري كنم به همراه شما ...[قلب‎[‎ اگه يه كم باز شدن صفحه ام طولاني شد ناراحت نشو چون يه كم توش عكس داره دير مياد بالا...[خجالت‎[‎ هــی پـشـت ِ پـنـجــره می آیـم شـایـد ، نـشــانـی از تـــو بـجــویــَم هــی پـشت ِ پنجـــره می آیم شاید ، شـمـیـم ِ پـیـرهـنـت را‏ کالسـکـه ی نـســیــم ، فـرو آرَد‏‎ ...‎ هــی چـشـم ِ خـود ، بـه جــادّه می دوزم‏‎ ‎ زان دور دست ِ سـاکـــت و وَهــم آلـــود‏ گــــرد و غـبــار ِ پــای ِ ســـواری نیـسـت ؟‏ آیـــا ، کبــوتــر ِ صـحـرایــی زانـســوی ِ ابــری ِ بــارانــی مـکـتــوب ِ یــار ؛‏‎ ‎ نـیـاورده ســت ؟‏ ‎.....‎ هــی پشـت ِ پـنجــره می آیم‎ ‎ هـی پـشـت ِ پنجــره می آیـــم‎ ...‎

محبوبه

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم رهگذر بر سر هر عشق و گذاری بودیم من که بی تو نشدم یار خراب تو که بی من شدی آواره عشق

پریسا

بروزم ومنتظر دیدار شما/[گل]

سارا گلی

♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑ ๑♥๑♥๑♥๑♥ [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸ [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸ [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] سارا گلي [گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸.•*´[گل] `*•.¸¸ ♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑ ๑♥๑♥๑♥

مینا

سلام [گل] ممنون از حضور گرمت خوشحالم کردی[پلک]

دخملی ناناس

سلام جیجر بابت گل نازی که گذاشتی تشکز.... خودت گلی عزیز.......[ماچ]