ماه میهمانیییییییییییییی خدا و ما :

امروز برای تنوع چند کاریکاتور جالب دیدم که تقدیم

می کنم :

http://www.uploadtak.com/images/cj56uuxd9juhmiopk0.jpg

http://www.uploadtak.com/images/khvhj5s67g5bk500kzm.jpg

http://www.uploadtak.com/images/h90w1shbe8nj3j4cv.jpg

http://www.uploadtak.com/images/ruutaql93h8wjnpd01ql.jpg

http://www.uploadtak.com/images/ocfmht1flb81regl9bu.jpg

http://www.uploadtak.com/images/p171xh9md4aisghe2.jpg

 التماس   دعا

/ 72 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فروزان

یارت شوم، یارت شوم، هر چند آزارم کنی نازت کشم، نازت کشم، گر در جهان خوارم کنی بر من پسندی گر منم، دل را نسازم غرق غم باشد شفا بخش دلم، کز عشق بیمارم کنی گر رانیم از کوی خود، ور باز خوانی سوی خود با قهر و مهرت خوشدلم کز عشق بیمارم کنی من طایر پر بسته ام، در کنج غم بنشسته ام من گر قفس بشکسته ام، تا خود گرفتارم کنی من عاشق دلداده ام، بهر بلا آماده ام ای یار من دلداده شو، تا با بلا یارم کنی ما را چو کردی امتحان، ناچار گردی مهربان رحم آخر ای آرام جان، بر این دل زارم کنی گر حال دشنامم دهی، روز دگر جانم دهی کامم دهی، کامم دهی، الطاف بسیارم کنی[گل]

مریم

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .

مریم

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .

مریم

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .

فاطمه

سحرگاهان كه شبنم آیتی از پاك بودن را به گل ها هدیه می بخشد به آن محراب پاكش آرزو كردن برایییییییییییییییییییییییییییییییییییت : خوب دیدن ، خوب بودن ، خوب ماندن را ...

ندا

خییییییییییییییییییلی لامزه بوددددددددددد.اتفاقا منم گه گداری بهونه های عجیب غریب میوردم[چشمک]

بهاره

[گل]دوست عزیز اگه قابل دونستی با اسم( لبخند خدا) لینکم کنم