صدای پای عمـــــــــــــو نوروز میاد / مواظب نیازمندان باشیم..... :

دلــــــم گـــــــــــــــــــــــــــــــــرفت !
امیدوارم این دمِ عیدی هیچ پـــــــدری شرمنده بچه ها
و خانـــــــــــــــواده اش نبــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــه . . .
به سلامتی همه ی پـــدر های زحمتکش.... ♥
 
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید