بــــــــــــــــــرای دلــــــــــــم..... :

گـــــرم یادآوری، یـــــــانــه...؟ مــن از یادت نمیکاهــــــم.... تـــو رامن چشــــــم در راهم....                   ...... احمد

/ 0 نظر / 9 بازدید