رنــــــــــگ عــــشق ؛ تقدیــــــــــــم بــه عــزیــــــــزترینم :


در و دیوار دنیا رنگــــــی است.

 رنـــــــگ عشق...

 خدا جهان را رنگ کرده است.

 رنگ عشق؛ و این رنگ همیشه تازه است و هرگز

خشک  و کم رنگ نخواهد شد.

از هر طرف که بگذری، لباست به گوشه‌ای خواهد گرفت و

رنگی خواهی شد.

اما کاش چندان هم محتاط نباشی؛ شاد باش و بی پروا بگذر، که خدا کسی را دوستتر  

دارد که لباس‌اش رنگی‌تر است!

 

یـــــــــــــک رنگی ، صـفـــــــــا  و صـــداقــــت...

بـارانی دوستت دارم  بهترینم...قلب

/ 0 نظر / 33 بازدید