میلاد رسول خــــوبـــی هــــــا ( ص ) ، و امام صـــادق ( ع ) مبارکباد :

میلاد رسول رحمت ( ص ) و امام صادق ( ع ) مبارکباد..... :

 
حق چــــو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نـــــــــور او صـــــــد بحر نـور
آفرینش را جـــــــز او مقصــود نیـست
پاک دامن تـــــــر ز او مـــوجود نیست....
میلاد نبی اکرم رسول خوبی ها  (ص) و امام صادق(ع)
گرامی باد.....
/ 0 نظر / 26 بازدید