کاش میشد ، سر نوشت را از نــــــــــــــــــو نــو شت..... :

کاش می شد باردیگر سرنوشت از سر نوشت

کاش می شد هر چه هست بر دفتر خوبی نوشت

کاش می شد از قلمهایی که بر عالم رواست با محبت

, با وفـــــــــــــــــا , با مهربانیها نوشت

کاش می شد اشتباه هرگز نبودش در جهان داستان

زندگانی بی غلط حتی نوشت

کاش دلها از ازل مهمور حسرتها نبود کاین همه ای کاشها

بر دفتر دلهـــــــــــا نــــــــــوشت.....


 ......AHMAD
/ 0 نظر / 53 بازدید