چشمــهـــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــــو ..... :

 

ای دوست معنی دوستی را

 تــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــی دانی؟؟؟؟؟

دوستی یعنی : پیوند قلبها وآرامش روحهای سرگردان من وتوست

در یک کالبد  ، که اگر هر کدام ازما از یکی دور شود اشتیاق ؛

دیگری برای دیدار بیشتر شود.....

ای دوست  مهربون و عزیزم ؛چشمهای تـــــــــــــو برایم

همچون جویباری در کویر وصحرای زندگی جاری است که مرا به امید

می رساند....

تو پاییزسبز من بودی در فصل های سال ....چه بگویم که تو می دانی تمام دارایی ام در این دنیا چشمان توست ......

 وچشمـــانــــــــــم درروزهای جدایـــــی همچنان اشکبار....

 ومن این اشکها را به رسم هدیه تا تولد دوباره ی عشقمان

نگه می دارم ...قلب

....احـــــــــــــــــمــــــد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید