در خـیـــــــــال عـشــــــــــــق ...... :

 در خیــــــال عشقت  :

چشمهایم را بسته ام ، تا تو را ببینم
ببینم که در کنارمی ، سرم بر روی شانه هایت است

و تــــــــــــو فقط مــــــــــــال منی


حس کنم گرمای وجودت را ، فراموش کنم همه

غم هـــــــای دنیـــــا را …


چشمهایم را بسته ام ، تا تو را در آغوش بگیرم ،

تا همانجا در کنارت ، برایت بمیرم…


شاید تنها در خیالم با تو باشم و همیشه

عــــــــاشق این خیالات بــــــــــــاشم…

خیالی که لحظه به لحظه با من است ،

همیشه و همه جا در کنار من است ،

حسرت شده برایم اینخیالات عاشقانه ،

از خیال تو حتی یک لحظه هم خواب به چشمانم نیامده…

 


همیشه فکرم پیش تو است ،

تو که میدانی دلم بدجور گرفتار تو است ،

پس کجایی که آرامم کنی؟

خواهشی از قلب بی وفای تو دارم،

هوای قلب تنهای مرا هم داشته باش….
بس که به خیال تو چشمهایم را بستم و به رویاها رفتم،

دنیا را فراموش کرده ام ،دنیای من تو شده ای و رویاهایت ،

حسرت شده برای یک بار هم، شنیدن صدای نفسهایت…


دلم در این هوای آلوده دلتنگی ، پر از غبار شده ،

مدتی گذشته و هنوز این گرد و غبارها پاک نشده ،

هر کسی می آید پیش خود میگوید شاید این دل حراج شده،

اما کسی نمیداند که دلم یک عاشق سر به هوا شده…

 

دلی که عاشق است و عشقش در کنارش نیست ،

دلی که لحظه به لحظه به خیال آمدن عشقش دیگر 

محکوم به انتظار نیست ….
چشمهایم را بسته ام ،

تو نیامدی و من عاشقی دلشکسته ام…

ارادتـــمـنـــــــد همــــــه شمـــا خـوبــــان.... :  احـــــمــــــد

 

/ 0 نظر / 39 بازدید