در پی عشــــــق تــــــــــــــــــو ، دل دیـــوانه شد :

هرکسی عاشق نشد ، دیوانه نیست

هرکه دیــــــوانه نشد  ، پروانه نیست

در پی عــــشق تـــــو دل دیوانه شد

شمع گشتی  و دلـــم پــــروانه شد

ازلهیب عشـــــــق تــــــــو افروختم

عــــشق را به سادگی نــــفروختم

ناگهان در بی کسی هـا گـم شدم

رفتی و افســـانه ی مــــردم شدم

تا به کی چشم انتظاری ، سـوختم

بس که چشمم را به راهت دوختم

تا به کی دیدار چشمت در خیــــال

زندگــــی بــــــا آروزهای محــــــال....

 
 .... با تقدیم احترام و ارزوی
بهترین ها برای شما دوستان عزیزم...  -  احمــــــــــــــــــــــد
/ 0 نظر / 7 بازدید