بســـــــــوی دریـــــــــــــــا شــــــــدن :

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن ، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بـــــــــودن به کجا می رود ، جـز دریـــــــــــــا شدن ...

جملات زیبا گیله مرد

 خدای خوب و مهربان من ؛ نمی گویم دستم بگیر ،
چــــرا که یک عـــــــــــــــمر گـــــــــــــــرفته ای ؛
خدایا ، مهربانا  ؛  رهــــــــــــــــــایم نکن....
AHMAD.....
/ 0 نظر / 8 بازدید