عــــیـب جـــــــــــویـــــــــــــــــــــی و.... :

روزی امپراطور اکبر از بیربال خواست تا چهره او را نقاشی کند.

 بیربال پس از شش روز تلاش تصویر را کشید....

اکبر شاه از هشت تن از  درباریانش خواست تا در مورد

آن نقاشی نظر بدهند.

هر یک از آنها نیز با دست جایی از تابلو را نشان دادند

و از آن ایراد گرفتند.

 اکبر از بیربال توضیح خواست.

بیر بال کمی اندیشید و بعد هشت پرده نقاشی سفارش داد

و از درباریان خواست

تا هر یک تصویری از امپراطور بکشتد.

اما هیچ کس قدمی جلو نگذاشت....

اکبر با خشم به انان گفت:

 ای عیب جویان، شما فقط عیوب را می بینید

 و این همه نبــــوغ و زیبایــــــــی را نمی بینید و....

نتیجه:یافتن عیب در کار دیگران آسان، اما انجام آن 

بوسیله خودمـــــــان، مشکل است و.....

_________________________________________________________

کادیلاک یک آمریکایی در راه سفر به افغانستان خراب شد.

هر کاری کرد نتوانست ماشین را دوباره روشن

کند. سرانجام از مکانیکی که  سوار بر الاغی از آنجا عبور

می کرد کمک خواست.

او هم کا پوت ماشین را بالا  زد و با چکش شش بار به سیلندر ماشین ضربه زد، بعد هم

 از آمریکایی خواست تا استارت بزند و ماشین روشن شد....

آمریکایی پرسید که باید چه مبلغی بپردازد.

مکانیک گفت 100 دلار. آمریکایی با تعجب صورت حساب خواست. مکانیک گفت: 10

 سنت به خاطر آن شش ضربه و 99 دلار و 90 سنت هم به این خاطر که فهمیدم که

باید به کجا ضربه بزنم....

 نتیجه: به تخصص افراد احترام بگذارید

/ 0 نظر / 133 بازدید