برای آنهایی که وقعیت ها را انگونه که هست ، می بینند :

ما همیشه صدا های بلند را  می شنویـــم،

 

                   پر رنگ ها را می بینیم  و

 

                         سختی ها را می خوانیم

 

 

                 غـــــــافل از اینــــــکــــه : 

                      

خوب ها   آسان می آیـــــند ،

                  بی رنگ می مانند  و

                                بی صدا  می روند...

/ 0 نظر / 15 بازدید