خیال سر کش ...... :

تمام می شود شبی تمام ناله های من

و چاه می شود یکی، به جای چاله های من

تو را به خواب می برد خیال سرکش کسی

و داغ سرد می خورد نگاه لاله های من

به رقص می رسد قدت کنار دستهای شب

و رقص مرگ می شود مسیر باله های من

تو هم برو عبور کن از این حوالی غریب

و مرگ منتظر به راه ،شب و دجاله های من

 
/ 0 نظر / 7 بازدید