مستانه ام ، مستانه شو مستانه شو.... انگه بیا با عاشقان هم خانه ..... :

چشمانم را که میبندم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــو را میبینم

چشمانم را دوباره باز میکنم و میبندم شاید صحنه عوض شود ، 

شاید بازیگر دیگری روی پرده بیاید ، دوباره پلک میزنم....سه باره پلک میزنم

ولی نــــــــــــــــــــــــــــــــه،  باز تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هستی،

با همان نگاه همیشگی با همان لبخند عاشق کشت و با همان صفا و صمیمیت

وقتی میبینم که صحنه را ترک نمیکنی..،..لبخند روی لبانم پر رنگ تر می شود

لااقل دستم را بگیر تا نمایش عاشقانه تـــــــــــــــــــــری اجرا کنیم....

اری ، مــــــــن...تــــــــــــــــــــــو... و صحنه ی پر شور زندگی ،

این است عاشقانه ی جدیـــــــــــــــد .... / بابت همه چییییییییی 

بـــــــــــــــــــــــــــی نهایت ممنونتم.....

  .......احمـــــــد

/ 0 نظر / 6 بازدید