جــــــــا یگاه دلـــــــــــــم...... :

من می دانم ؛ دلم تــــــــــا همیشه در وسط ترین

نقطه ی زندگیت جا مانده است ؛
 
 جایی بین خواستن و نخواستن جایی بین
بودن و نبودن جایی بین رفتن و نرفتن جایی بین .......
 این نقطه های خالی جا مانده..

آرام جــــانـــــــــم!
 


ظلم است اگر دلتنگت نشوم ؛  وقتی رویای شب و روزمی !....
 
/ 0 نظر / 33 بازدید