لحظه های شاعرانگی -باسعدی شیرازیییییییییییییییی :

 

http://zayezaye.persiangig.com/image/mahe%20rooye%20ab.jpg

سر شانه را شکستم به بهانه تطاول

که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی !

عشق پاک ترین و والاترین حس انسانی ست

هیچ گاه آن را با خیانت و حرام ها آلوده نکنید

تقدیم به دلهای عاشق واقعی

عاشقان ابدی

عاشقان یگانه معشوق حقیقی !

 

http://night-skin.com/pic2/141/141.jpg

 

http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1387/6/10/15843_639.jpg

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان

که دل اهل نظر برد که سریست خدایی

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند

تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان

این توانم که بیایم به محلت به گدایی

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت

همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی

روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا

در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن

تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی

سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد

که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی

خلق گویند برو دل به هوای دگری ده

نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی

سعدی شیرازی.

همیشه شاد و سرافراز باشید/ احمد

/ 1 نظر / 10 بازدید